CATEGORY

ระบบสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
>>>ครอบครัว ยูเนียนเซอร์กิต

กรรมการผู้จัดการ

นายศรีศักดิ์ ตนะทิพย์
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อ 
โทร.081-9095842
E-mail: sri_tana@hotmail.com

ผู้จัดการฝ่ายขาย

นายสวิง อินธรรม(หัวหน้าฝ่ายขาย)


ติดต่อ

โทร.

หัวหน้าฝ่ายขาย

นายสิทธิชัย ถาวรธีรชัย หัวหน้าฝ่ายขาย

ติดต่อ

โทร.


หัวหน้าฝ่ายขาย


นายนิพนธื อินตะ๊สอน


หัวหน้าฝ่ายขาย

นายภูวนัย ถาวรธีรชัย หัวหน้าฝ่ายขาย

ติดต่อ

โทร.

หัวหน้าฝ่ายขาย

นายสาคร ตนะทิพย์ หัวหน้าฝ่ายขาย

ติดต่อ

โทร.
นาย
>>>ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

นายธีระพนธ์ ผ่องแผ้ว ช่างไฟฟ้า

ติดต่อ

โทร.นายยุทธศักดิ์  จันทะสุนี  ช่างไฟฟ้า
  No Data

ช่างไฟฟ้า

นายอมร สุดสงวน ช่างไฟฟ้า

ติดต่อ

โทร.
ช่างไฟฟ้า

นายสุทธิชัย ราญตวน

>>>ตำแหน่ง พนักงานขาย

พนักงานขาย


นายธีระ ชินโธ


พนักงานขาย

นายสำราญ บัวจันทร์ พนักงานขาย

ติดต่อ

โทร.

พนักงานขาย

นายทนงศักดิ์ ยะถา 

ติดต่อ

โทร.081-7969366

พนักงานขาย

นายบุญเลิศ รัตนากร

ติดต่อ

โทร.084-6753900

พนักงานขาย

นายสังเวียน จิณะตา

ติดต่อ

โทร.

พนักงานขาย


นายสมพงษ์  ต๊ะชา


พนักงานขาย

นายสุวิทย์  ตนะทิพย์ พนักงานขาย

ติดต่อพนักงานขาย

นายพนม หอมดอก พนักงานขาย

ติดต่อ

โทร.089-9281635

พนักงานขาย

นายกิมพล แดงหา พนักงานขาย

ติดต่อ

โทร.087-3119702,087-0181865

พนักงานขาย

นายศักดิ์พันธ์ พนักงานขาย

ติดต่อ

โทร.

พนักงานขาย

นายภูวนาท ถาวรธีระชัย พนักงานขาย

ติดต่อ

โทร.080-9226628,084-4359919

พนักงานขาย

นิรันดร์ ขำน้ำคู้

ติดต่อ

โทร

พนักงานขาย

นายศุภชัย พกาโสภณ พนักงานขาย

ติดต่อ

โทร.084-7685801
พนักงานขาย

นายประจักร  กรรมหะกิจ
พนักงานขาย

ศราวุฒิ  พัฒนะธีระกุล
พนักงานขาย

นายวัชระ  บัวจันทร์

พนักขาย


นายวรวุฒิ แม้นศรี

พนักงานขาย

นายอภิสิทธิ
พนักงานขายพนักงานขาย
  No Data
  No Data
  No Data
  No Data
  No Data

พนักงานขาย

นายอภิเชษฐ์ สุขเกษมพนักงานขาย
พนักงานขาย
  No Data
  No Data
  No Data
  No Data
  No Data
เว็บสำเร็จรูป
×